TATA NILAI

1. TERAMPIL

Dalam menjalankan tugas dan kewajibannya memiliki keterampilan yang memadai.

2. RAJIN

Bekerja dengan sungguh – sungguh dan selalu berusaha menyelesaikan tugas dan kewajibannya.

3. ETIS

Bekerja dengan senantiasa menjaga prinsip – prinsip moralitas.

4. TAQWA

Memiliki ketaqwaan yang tinggi kepada Tuhan Yang Maha Esa.

5. EFISIEN

Mampu menjalankan pekerjaan dengan melihat kemanfaatannya dan berdaya guna.

6. SEMANGAT

Selalu bersemangat dalam bekerja.

 

MOTTO

  • KREATIF

          Senantiasa berusaha untuk mencari inovasi dan sesuatu yang baru.

  • EFISIEN

          Mampu menjalankan pekerjaan dengan melihat kemanfaatannya dan berdaya guna.

  • PRODUKTIF

          Berusaha untuk selalu menghasilkan produk.

  • OPTIMIS

          Bertindak mantap/yakin/tidak ragu – ragu untuk menuju kesuksesan.